Verplicht energielabel C
per 1 januari 2023

“Nu snel ingrijpen helpt huurders én eigenaren om forse risico’s te voorkomen!”

Verplicht energielabel C

Op 17 oktober 2018 is een wijziging van het Bouwbesluit in werking getreden. Op grond daarvan dienen alle (kantoor)panden in Nederland per 1 januari 2023 te beschikken over een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter (dat staat heden gelijk aan energielabel C).

Afhankelijk van de benodigde maatregelen en de contractuele afspraken, kunnen zowel eigenaren als huurders de plicht hebben om daarvoor zorg te dragen. Voorzichtige schatting uit september 2019 is dat zo’n 44% (oftewel 30 miljoen m2) van het kantooroppervlak nog niet aan de eisen voor minimaal label C voldoet.
Wordt daar niet aan voldaan, dan mag het pand niet meer gebruikt worden. Dat heeft uiteraard zeer forse gevolgen voor pandeigenaren/verhuurders en huurders. Afhankelijk van wat er nog allemaal moet gebeuren in een pand, begint de tijd dus te dringen om in te grijpen. Een renovatie/verbouwing kan immers behoorlijk tijdrovend zijn. Eigenaren die dat niet doen, lopen het risico huurders te verliezen en forse schadeclaims van hen te krijgen. Huurders van kantoorpanden die niet tijdig over het vereiste label beschikken, lopen het risico het gehuurde pand niet meer te mogen gebruiken.

Reden tot zorg?

Bent u eigenaar:

Bent u huurder:

Partnership advies energielabeling

Het wettelijk verplichte energielabel C per 1 januari 2023: Wij hebben de indruk dat veel partijen op de markt zich nog niet voldoende bewust zijn van de urgentie en gevolgen. Ploum | Rotterdam Law Firm (full service advocaten- en notarissenkantoor), Facilicom Energiemanagement (expert op het gebied van energiemanagement vraagstukken) en AREA Occupier Solutions (expert in kantoorhuisvesting) hebben de handen ineen geslagen. Wij willen zorgen dat op 1 januari 2023 de werkplekken gewoon in gebruik kunnen blijven en panden van eigenaren/verhuurders niet gedwongen leeg komen te staan.

Previous
Next

Meer informatie over uw energielabel

Heeft u vragen over uw energielabel of wilt u advies over deze wijziging?
Laat een bericht achter en onze experts nemen contact met u op.


Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen omtrent uw vraag.

Checkjelabel.nl is een samenwerking van:

Ploum | Rotterdam Law Firm
Facilicom Energiemanagement

Download de Whitepaper

Onze Whitepaper geeft inzicht in de problemen waar u tegenaan kunt lopen en een FAQ, waarin veel voorkomende vragen worden beantwoord.

BEDANKT!

Check uw inbox voor de link naar onze whitepaper.

Kunt u de e-mail niet vinden? Kijk dan voor de zekerheid ook even in uw reclame- of SPAM-map.